โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)

วันที่ 9 กันยายน 2565 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
นำโดยนายชาตรีคาล สกุลสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จัดทำ “โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยได้รับเกียรติจากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 200 ท่าน ผลการอบรมประชาชนได้รับความรู้ในการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้