กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และสอนให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็กโดยได้รับเกียรติจาก นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอมโนรมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมโนรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ กำนันตำบลคุ้งสำเภา ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.คุ้งสำเภา นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท