โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566


 

วันที่ 13 เมษายน 2566 นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีขบวนแห่พระพุทธรูปร่วมกับชุมชนทั้ง 4 ชุมชน ตั้งแต่ข้างวัดศรีสิทธิการาม เรื่อยไปจนถึงเขื่อนเรียงหิน (หน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู) มื่อกล่าวเปิดงานเสร็จ นายกราชา ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อขอพร และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖


 
 
 

 

 

   

[1]