โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


 

วันที่ 28-29 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมโนรมย์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท จัดหน่วยบริการหลัก และหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ตามโครงการ“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”ประจำปี 2566 เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ โดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ทั้ง 4 ชุมชน และกรณีที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการที่หน่วยบริการหลัก ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงรออยู่ที่บ้าน ทางเราจะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ให้กับประชาชนในเขตที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของท่าน

 

 
 
 
 
 
 

 

 

   

[1]

Created with Arclab Thumb Studio 2.13
Arclab.com - php Email Form Software and Free Thumbnail Software