กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙ นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ นายเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดศรีสิทธิการาม ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยโดยร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรมโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สาธารณสุขอำเภอมโนรมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งสำเภา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมโนรมย์ กำนันตำบลคุ้งสำเภา สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ อสม. และกรรมการชุมชนทั้ง ๔ ชุมชนเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงนาท

 

 

   

[1]

Created with Arclab Thumb Studio 2.13
Arclab.com - php Form Builder and Newsletter Software