โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุที่จะปวารณาเข้าพรรษา ณ วัดศรีสิทธิการาม (วัดเหนือ) เโดยร่วมกับกำนันตำบลคุ้งสำเภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ผช.ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน คณะกรรมการชุมชนทั้ง 4 ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ร่วมทำบุญ รักษาศีล ทำความดีด้วยการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวงในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานื่องในวันเข้าพรรษา

 

 

   

[1] | 2

Created with Arclab Thumb Studio 2.13
Arclab.com - HTML Form Builder and Watermark Software