ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา  
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :


 
วันที่ 24 มีนาคม 2567

ปลัดมหาดไทย เผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แล้ว 36,383 ราย สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 23,531 ราย มูลหนี้ลดลง 945 ล้านบาท เน้นย้ำ ทุกจังหวัดเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ให้ประชาชนที่มาลงทะเบียนให้ครบ 100% พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน เร่งพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ.... 

วันที่ 24 มีนาคม 2567

“มหาดไทยห่วงใยประชาชน” ปลัด มท. เน้นย้ำผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ดำเนินมาตรการเข้มข้นทุกมิติ เพื่อสร้างความปลอดภัยในสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2567 เน้นย้ำ แจ้งเหตุทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

วันที่ 24 มีนาคม 2567

ปลัด มท. นำคณะผู้เชี่ยวชาญ น้อมนำพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ลงพื้นที่อบรมโค้ชชิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือ เน้นย้ำ เพราะแฟชั่นความนิยม "มาเร็วไปเร็ว" คนรุ่นใหม่จึงต้องนำความรู้แฟชั่นสมัยใหม่ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อทำให้เกิดการสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน