เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ยินดีต้อนรับ

���꡴��Ҿ����
แบบสอบถามความต้องการของประชาชน
Since 31 March 2006

แจ้งเบาะแสป้าย โฆษณาลุกร้ำทางสาธารณะ

QR-CODE : เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

 
 

8 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567
26 ธันวาคม 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565
22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2565
11 พฤศจิกายน 2565
บันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565
26 กันยายน 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
12 กันยายน 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
31 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
17 สิงหาคม 2565
บันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
15 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
25 กรกฎาคม 2565
บันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
11 กรกฎาคม 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
15 มิถุนายน 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
31 พฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
17 พฤษภาคม 2565
บันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
17 พฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
25 เมษายน 2565
บันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
22 เมษายน 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
2 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
2 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2566
25 มกราคม 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565
19 มกราคม 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
19 มกราคม 2565
บันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
13 ธันวาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2564
23 พฤศจิกายน 2564
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2564
25 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
13 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564
19 กรกฎาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
27 กรกฎาคม 2564
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
2 กรกฎาคม 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564
21 มิถุนายน 2564
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564
12 พฤษภาคม 2564
รายงานการประชุมสภา สมัยามัญ สมัยแรก ประจำปี2564
6 พฤษภาคม 2564
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
5 พฤษถาคม 2564
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี2564
 

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 3 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประจำปี 2566 ณ วันที่ 10 เมษายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลำมาบชุมแสงบริเวณทิศเหนือเทศบาลตำบลคุุ้งสำเภาโดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประจำปี 2566 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬา สนามเทนนิส ชุมชนแหลมงิ้วตลุกโจน เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมส์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประจำปี 2566 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเทศบาล 5 ถึงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลค้งสำเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 16 มกราคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านคุ้งสำเภา โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประจำปี 2566 ณ วันที่ 22 ธันวามคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประจำปี 2566 ณ วันที่ 19 ธันวามคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566. ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 12 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566

- ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ

ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
 

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
ประชาสัมพันธ์เตรียมการรับมือพายุฤดูร้อน ณ วันที่ 25 เมษายน 2566
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุกรณีอัคคีภัยและเหตุสาธารณภัยของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ประชาสัมพันธ์การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
งบทดลองปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประหยัดน้ำ กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมแซม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2564
งบทดลองปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 

วันที่ 13 เมษายน 2566 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566


 

วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2566 โครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลีย่นแปลง


 

วันที่ 16 มกราคม 2566 กิจกรรมการปะกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต No Gift No Policy


 

ี่วันที่ 14 มกราคม 2566 โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566


 

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 โครงการวินปิยมหราช


 

วันที่ 28 กันยายน 2565 กิจกรรมวันธงชาติไทย(Thai National Flag Day)


 

วันที่ 9 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)


 

วันที่ 6 กันยายน 2565 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (สิ่งแวดล้อมชุมชน) ประจำปี พ.ศ.2565