ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


แจกหน้ากากอนามัย

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง แจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อวันที่10 ม.ค.2563


วันเด็กแห่งชาติ 2563

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ขึ้น มีนายอำเภอมโนรมย์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท แก่เยาวชน มีกิจกรรมและของราวัลมากมาย ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


วันขึ้นปีใหม่ 2563

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดทำยุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง มีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน มาร่วมงานจำนวมาก


วันพ่อแห่งชาติ

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดยนายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ รองนายกเทศมนตรี นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ แด่องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมอำเภอมโนรมย์


เฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ผู้บริหาร ข้าราชการ พรนักงาน ได้เข้าร่วมพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ ที่ 3 มิย.63 ณ ที่ทำการอำเภอมโนรมย์


พิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการ พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสุขใจ ทต.คุ้งสำเภา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562