ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
                   เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 3 บางส่วน และหมู่ที่ 4 บางส่วนของตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.826 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ มาทางทิศเหนือประมาณ 250 กิโลเมตร และระยะทางติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
จังหวัดนครสวรรค์
ระยะทางประมาณ     50     กิโลเมตร
จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางประมาณ     10     กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
                   เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลตำบลมโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตำบลมโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา และจังหวัดอุทัยธานี
ลักษณะภูมิประเทศ
                   เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา รูปร่างของพื้นที่มีลักษณะแคบยาวตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาจากเหนือสู่ใต้ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญทั้งการอุปโภคและบริโภค ประสบกับภาวะน้ำท่วมบ้างเป็นบางฤดูกาล
ลักษณะภูมิอากาศ
                   อำเภอมโนรมย์ โดยทั่วไปภูมิอากาศคล้ายกับจังหวัดใกล้เคียงในภาคกลางอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดู ทำให้แบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดู
ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นลำดับในระยะนี้ ทำให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปี และเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง
ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดชัยนาทอยู่ในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ซึ่งอากาศหนาวที่สุดจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม และมกราคม
ฤดูร้อน    เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างจากลมมรสุม ลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ และจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน

[ หน้าก่อนนี้ ]   [ หน้า <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13>

<14><15>><16><17>18> <19>

] [ หน้าถัดไป ]