ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :


 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

3. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566

- เดือนตุลาคม 2565

- เดือนพฤศจิกายน 2565

- เดือนธันวาคม 2565

- เดือนมกราคม 2566

- เดือนกุมภาพันธ์ 2566

- เดือนมีนาคม 2566


 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563